Senioren

Wij zijn een seniorenvereniging van en voor iedereen vanaf 60 jaar in Stratum. We hebben op dit moment ruim 215 leden en maken deel uit van de KBO Kring Eindhoven met ruim 2.800 leden. 

Lidmaatschap

Als u lid bent van KBO Stratum bent u ook automatisch lid van KBO-Brabant. 

Voor informatie, aan- en afmelding kunt u zich wenden tot Mw. Jo Steijlen. 040-2119096, e-mail: j.steijlenceelen@chello.nl

De contributie voor het lidmaatschap van onze afdeling is voor 2023 vastgesteld op € 25,00