Bestuur

Samenstelling van het bestuur:

Functie

 

Naam NAW gegevens
Voorzitter Dhr. Thijs Stroeks Roostenlaan52

5644GG Eindhoven

06-12988328

m.stroeks@kpnplanet.nl

 

Secretaris Mevr. Stelly Jansen

 

 

Neushoornstraat 63

5645CE Eindhoven

06-30106164

Stelly2841@gmail.com

 

Wnd. penningmeester

Ledenadministratie

Mevr.  Jo Steijlen Thomas á Kempislaan 84

5643NV Eindhoven

04-22119096

j.steijlenceelen@chello.nl

 

Evenementencie. Dhr. Jan Rooijakkers Nansenstraat 15

5623PH Eindhoven

06-53635335

Janrooijakkers49@hotmail.com

 

Kring Eindhoven

KBO Stratum maakt, samen met 9 andere afdelingen, deel uit van KBO Kring Eindhoven.
Voor meer informatie over de Kring zie www.kbokringeindhoven.nl

KBO-Brabant

Door het grote ledenaantal van circa 120.000 is KBO-Brabant een serieuze gesprekspartner voor allerlei partijen, waaronder de overheid. Die omvang stelt ons in staat de belangen van senioren op alle niveaus te behartigen: lokaal, provinciaal en landelijk. We spannen ons in voor een volwaardige plaats in de samenleving voor alle senioren. Waar mogelijk werken we samen met andere (senioren)verenigingen.

Op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau zetten we ons in voor de belangen van senioren:

  • We organiseren groepsactiviteiten voor ontmoeting, ontspanning, educatie, voorlichting
  • Onze vrijwillige belastinginvullers, cliëntondersteuners, thuisadministrateurs, ouderenadviseurs, woonadvieseurs, vrijwilligers voor een goed gesprek en de vrijwilligers van onze juridische helpdesk ondersteunen individuele (kwetsbare) senioren (klik voor al onze hulp hier)
  • We oefenen invloed uit op politiek, overheid en andere organisaties