Bestuur

Samenstelling van het bestuur:

Functie

 

Naam NAW gegevens
Voorzitter Dhr. Thijs Stroeks Roostenlaan52

5644GG Eindhoven

06-12988328

m.stroeks@kpnplanet.nl

 

Secretaris Dhr. Wim Boselie

 

 

Pastoor Harkxplein 26

5614 HX Eindhoven

 

wboselie@gmail.com

 

Penningmeester

 

Mevr.  Dorette Boelens Herman Gorterlaan 367

5644 SR Eindhoven

06-24858982

Dorette@boelens-dh.nl

 

 

Evenementencie. Vacature  

 

Ledenadministratie Mevr. Jo Steijlen Thomas Kempislaan 84

5643 NV Eindhoven

040-2119096

 

Kring Eindhoven

KBO Stratum maakt, samen met 9 andere afdelingen, deel uit van Seniorenbelang Kring Eindhoven.
Voor meer informatie over de Kring zie https://seniorenbelangkringeindhoven.nl/

 

KBO-Brabant

Door het grote ledenaantal van circa 120.000 is KBO-Brabant een serieuze gesprekspartner voor allerlei partijen, waaronder de overheid. Die omvang stelt ons in staat de belangen van senioren op alle niveaus te behartigen: lokaal, provinciaal en landelijk. We spannen ons in voor een volwaardige plaats in de samenleving voor alle senioren. Waar mogelijk werken we samen met andere (senioren)verenigingen.

Op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau zetten we ons in voor de belangen van senioren:

  • We organiseren groepsactiviteiten voor ontmoeting, ontspanning, educatie, voorlichting
  • Onze vrijwillige belastinginvullers, cliëntondersteuners, thuisadministrateurs, ouderenadviseurs, woonadvieseurs, vrijwilligers voor een goed gesprek en de vrijwilligers van onze juridische helpdesk ondersteunen individuele (kwetsbare) senioren (klik voor al onze hulp hier)
  • We oefenen invloed uit op politiek, overheid en andere organisaties