Statuten KBO-Stratum

De sociale kaart ‘Financiele  regelingen en Ondersteuning voor Ouderen.

De kaart bevat een lijst van instellingen met telefoonnummers en mailadressen die voor u van belang kunnen zijn in bepaalde omstandigheden, waarbij u advies of ondersteuning nodig hebt. Dat kunnen financiele zorgen en problemen zij, vragen rond belastingen, voorzieningen die met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) te maken hebben, enzovoort.


sociale kaart financiele regelingen en ondersteuning voor ouderen

Dit overzicht richt zich op ouderen in Eindhoven, de regelingen zijn daarop geselecteerd.


Beleidsplan 2022 2026 versie 2

“Seniorenvereniging KBO Brabant afdeling Stratum kijkt vooruit!” (Welke richting gaan we op?)


2022 Bestuursverslag JAARVERGADERING KBO Stratum 2021

Bestuursverslag 2021


 

Jaarplanning 2023 seniorenvereniging KBO Stratum