Onze activiteiten 2023 in vogelvlucht.

“Buurten in de Jaguar”

Elke week is er op donderdag ‘Inloop in de Jaguar’. Deze inloopmiddag begint om 14.00 uur en vindt plaats in ‘Steunpunt de Jaguar’, Jaguarstraat 2. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

“Gezamenlijke lunch”

Eén keer per maand organiseren we samen met het “Steunpunt 55+ De jaguar” een gezamenlijke lunch. Deze begint om 12.30 uur. De kosten bedragen uur voor € 6,50 per persoon. De precieze datum wordt telkens in het Infobulletin bekend gemaakt.

Themamiddagen in de Jaguar

Op dezelfde vrijdag als de gezamenlijke lunch organiseren we van 14.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur een themamiddag. Het thema kan heel verschillend zijn, variërend van voorlichtend, opiniërend, amusant, muzikaal, van alles is mogelijk. U kunt daar uw eigen inbreng in hebben

“Dagreizen”

Per kalenderjaar organiseert onze afdeling één of twee dagreizen. Voor 2023 is de eerste ingepland op 25 mei. U wordt tijdig ingelicht over de bestemming, de kosten en de datum van inschrijving.

“De jaarvergadering”

De jaarvergadering van de afdeling vindt plaats op 20 april. De definitieve uitnodiging kunt u

tegemoet zien bij de bezorging van ‘Ons’ in maart.

“Kerst In”

Elk jaar wordt ook een Kerst In georganiseerd. Ook daarvoor krijgt u tijdig de nodige informatie.

Het bestuur streeft ernaar het activiteitenpalet de komende jaren uit te breiden. Ideeën en initiatieven van de leden zijn zeer welkom.