De seniorenafdeling KBO Stratum zet zich in voor de belangen van senioren.

We geven invulling aan drie vormen van belangenbehartiging, te weten:

  1. Organisatie van ontmoeting, ontspanning, educatie en voorlichting.
  2. Ondersteuning gericht op het individu; b.v. belastinginvullers.
  3. Opkomen voor de belangen van senioren in het algemeen.

Voor KBO Stratum staat de organisatie van ontmoeting, ontspanning en voorlichting voorop. We hebben activiteiten die op vaste momenten en vaste locaties plaatsvinden. Daarnaast zijn er losse activiteiten zoals b.v. de busreis.