14 december 2023

Belastingaangifte 2023

Belastingaangifte over het jaar 2023

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren?

Evenals voorgaande jaren kunnen senioren in Eindhoven hun belastingaangifte over het jaar 2023 laten verzorgen door een belasting-invuller van de KBO. Deze service is bedoeld voor alle senioren in Eindhoven die niet meer werkzaam zijn in het arbeidsproces, met een maximaal verzamelinkomen van € 38520 zonder toeslagpartner en € 48224 met toeslagpartner. Deze bedragen gelden voor nieuwe aanmeldingen. Het gaat hier uitsluitend om een eenvoudige aangifte. Dat wil zeggen: u heeft AOW en eventueel een pensioen; u heeft geen inkomsten uit een onderneming of BV.

Kosten en aansprakelijkheid

U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de aangifte inkomstenbelasting en de aanvraag van zorg- en/of huurtoeslag. De vrijwillige belastinginvuller noch KBO Kring Eindhoven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor deze service.

Uw bijdrage in de kosten voor de hulp bij het invullen van uw belastingaangifte IB 2023 is:

Verzamelinkomen op kantoor  aan huis/verzorgingstehuis
Tot € 30000,-   
€ 5,- €  10,-
Van € 30000- tot € 40.000- € 10,-  €  15,-
Tot € 50000 € 15,- €   20,-

De belastinginvuller kan vanaf maart 2024 uw aangifte indienen, omdat de door de belastingdienst voor- ingevulde gegevens dan pas beschikbaar zijn. De belastinginvuller neemt zelf contact met u op voor het maken van een afspraak. Mits u zich aangemeld heeft!

Graag de volgende stukken klaarleggen of meenemen!

  • Jaaropgaven van inkomen/ pensioen 2023 of de decemberopgave van 2023 als u geen jaaropgave ontvangt
  • De beschikking Huurtoeslag en Zorgtoeslag 2023 en (indien aanwezig) 2024
  • De specificatie van uw laatste huuroverzicht
  • Uw jaaropgaven van de bank
  • Facturen van uitgaven in verband met ziekte (die buiten de ziektekostenverzekering vallen);
  • Een lijst van giften per goed doel door u opgeteld.
  • Uw kopie belastingaangifte over het jaar 2022
  • Gegevens over eigen woning zoals WOZ-waarde en hypotheekgegevens
  • Brief met machtigingscode. Het kan ook zijn dat de machtigingscode die u eerder al heeft gekregen nog geldig is, dan ontvangt u geen nieuwe code.
  • Een machtigingscode kunt u aanvragen via tel. 088 1236555 of met uw DigiD.

Gebruik maken van deze service, lees dit dan aandachtig door

Wij vragen iedereen die gebruik wil maken van deze service zich aan te melden vóór 31 januari 2024   Dit kan door

              KBO Kring Eindhoven, per adres Sint Lutgartstraat 9, 5643 RV Eindhoven;

Belangrijk: Wanneer u zich niet aanmeldt via het aanmeldformulier of via de website, dan kunnen wij u niet garanderen dat u (op tijd) geholpen wordt.

Als u op 1 april 2024 nog geen reactie van uw belasting-invuller hebt ontvangen, laat ons dat dan weten via telefoonnummer 06-47762389 (Joost Mueters)