26 april 2023

KBO onderscheiding Wim Boselie

KBO onderscheiding voor scheidend voorzitter Wim Boselie

Wim Boselie moet conform de statuten zijn voorzitterschap beëindigen. Hij heeft zich ruim      negen jaar op een zeer verdienstelijke wijze ingezet voor de KBO

Wim stamt uit een “nest” waar aandacht voor de ander een “vereiste” was. Dat maakte o.a. dat hij de traditie van de KBO door wilde zetten. Zijn doel was o.a. om het ledenaantal van toentertijd plusminus 240 te stabiliseren. Nu zijn het er, ondanks de coronaperiode, nog altijd 215. In zijn voorzitterschap was  de aandacht voor de vereniging en de aandacht voor het individu heel erg belangrijk.

Wim Boselie is ook enige jaren secretaris van de KBO Kring Eindhoven geweest. Samen met de toenmalige voorzitter werkte hij o.a. mee aan de verbinding van de Eindhovense KBO afdelingen. Wim heeft meerdere malen de clustervergaderingen van de Kring geleid. In deze bijeenkomsten ervaren we  Wim’s  betrokkenheid en wijsheid.

Als erkenning voor deze verdiensten reikt dhr. Wim Fijten, namens het hoofdbestuur,  Wim de zilveren speld met goud van de KBO uit. als erkenning voor zijn verdiensten voor zowel de afdeling als de Kring. Ook Wim krijgt een prachtige bos bloemen en hij dankt de sprekers voor hun mooie woorden.